МЕРЕЖА
БЮРО ПЕРЕКЛАДІВ
"УКРАЇНА"

 
  • Українська
  • English
  • Русский

Витяг про дошлюбне прізвище

ТОВ «Мережа бюро перекладів «Україна» надає послуги по витребуванню різних документів органів РАЦС України, в тому числі витягів про дошлюбне прізвище. Крім витребування документів українського походження, наша компанія витребує документи з органів запису актів цивільного стану Р.Білорусь, Р.Молдова, Росії та інших країн пострадянського простору.
 
Витяг про дошлюбне прізвище в Україні може знадобитися для:
- Оформлення громадянства;
- Одруження за кордоном;
- Міграції;
- Судового процесу;
- Особистого сімейного архіву, а також в різних інших ситуаціях.
 
Вищевказаний документ, який всі в побуті називають витяг або довідка про дошлюбне прізвище, насправді носить назву: Витяг з Державного реєстру РАЦС громадян про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища.
 
Документ містить відповідний набір даних в нижченаведеній послідовності.
1. Номер витягу, який автоматично присвоюється електронним реєстром.
2. Дату формування витягу.
3. Найменування структурного підрозділу Юстиції, який оформив даний документ. Наприклад: Центральний районний, у місті Львів, відділ Державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Львівській області.
4. ПІБ заявника, на заяву якого виданий витяг.
5. Номер і дату запиту (заяви), згідно якого надавався витяг.
6. Параметри запиту, згідно якого був сформований витяг електронним реєстром. Параметри запиту до реєстру вводить відповідальний за формування витягу співробітник органу РАЦС.
7. Дані реєстрації актового запису про шлюб, такі як: дата, час, номер, назва відділу органу РАЦС, який зареєстрував актовий запис в державному реєстрі.
8. Дані про чоловіка: прізвище до державної реєстрації шлюбу і прізвище після державної реєстрації шлюбу, а також ім'я, по батькові.
9. Дані про дружину: прізвище до державної реєстрації шлюбу і прізвище після державної реєстрації шлюбу, а також ім'я, по батькові.
10. ПІБ та підпис відповідального працівника відповідного відділу органу РАЦС, який сформував витяг.
11. ПІБ та підпис керівника відповідного відділу органу РАЦС, який оформив і надав витяг.
12. Державна гербова печатка відповідного відділу органу РАЦС.
 
Раніше, витяги видавалися тільки на блакитному, спеціальному бланку з захисними волокнами, але з 2016 року до даного виду документів вимоги були спрощені. Відтепер, допускається видача витягу на звичайному аркуші А4. Це пояснюється тим, що електронний реєстр присвоює унікальний захисний номер документу. Також відповідальний співробітник, який сформував витяг і керівник відділу органу РАЦС, підписують документ та проставляють печатку відповідного органу державної реєстрації. Що стосується свідоцтв, дані документи видаються тільки на спеціальних захисних бланках.
 
Діяльність органів РАЦС України регулюється законом України про державну реєстрацію актів цивільного стану. Основні положення закону України про реєстрацію актів цивільного стану, далі «Закон»:
 
1. Закон визначає порядок процедури, за допомогою якої здійснюється державна реєстрація актів цивільного стану, їх зміни, відновлення, списання і зберігання, а також визначає основи діяльності органів РАЦС. Закон не регулює процедуру реєстрації громадянства України.
 
2. Актами цивільного стану прийнято вважати дії, які відносяться і пов'язані тільки з фізичними особами. Органом реєструються дії суб'єктів, які починають, вносять зміни чи доповнення, а також припиняють бути суб'єктом цивільних відносин, прав і обов'язків.
 
3. Відповідно до Закону, вносити до реєстру необхідно такі події як: народження, одруження, розірвання шлюбу, зміни ПІБ і смерть фіз. особи.
 
Увага! Замовити витяг про дошлюбне прізвище в Україні можна тільки в тому випадку, якщо в реєстр РАЦС раніше вносилися будь-які актові записи про шлюб людини, на ім’я якої він формується. Тобто, якщо людина раніше не була у шлюбі, запитувати витяг немає ніякого сенсу, так як його неможливо сформувати з технічних причин.
 
Ми приймаємо замовлення на витребування довідок, витягів або повторних свідоцтв органів РАЦС, як за допомогою Інтернету в режимі онлайн, так і в офісі нашої компанії. За бажанням клієнта, оформлений документ може бути відправлений на вказану адресу в будь-яке місто світу.